Groene energie voor 3000 gezinnen

Sinds 2006 maken we bij Houbensteyn groene stroom, groene warmte en groene meststof. We doen dat in onze biogasinstallatie met varkensmest en voedselresten. We produceren voor 3000 huishoudens stroom. De opgewekte warmte gaat terug ons bedrijf in om de stallen te verwarmen en het voer van de vakens te verwarmen. Ze krijgen drie keer per dag warm eten! De groene meststof gaat het akkerland op en is voeding voor nieuwe gewassen zoals maïs, aardappelen en tarwe. Daarmee is de duurzame kringloop helemaal rond.

Doordat we mest in stroom en warmte omzetten komt er minder broeikasgas in de lucht. De carbon footprint van de Houbensteyn Groep is dan ook 50 % lager dan bij een biologisch varkensbedrijf. minder-co2

Wilt u weten waar u onze groene stroom kunt krijgen,
klik hier!